? 2017q度双诚评?- _衡阳住宅与房C信息|?/title> <meta name="keywords" content="衡阳房地?衡阳房,衡阳房|?衡阳房h" /> <meta name="description" content="衡阳住宅与房C信息|是衡阳人气最旺、最有h值的房地产网l媒体,提供最全面最及时的房C资讯Q楼盘信息、出U出售信息、预售信息、房价信息、业主论坛等Q是业内外网友公认的最受欢q的房地产网l^? /> <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="/Css/global.css" /> <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="/Css/list.css" /> <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="/Css/list_v2.css" /> <SCRIPT type="text/javascript" src="/js/jquery-1.2.6.min.js"></SCRIPT> <script type="text/javascript" src="/Js/ads.js"></script> <script type="text/javascript"> $().ready(function() { __init_ads('57', 0); }) </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="header"> <div class="log"> <h1><a href="/" title="衡阳住宅与房C信息|?></a></h1> <ul> <script type="text/javascript"> _ads1();</script> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="menu"> <div class="intal"> <ul> <a href="/" class="cur" target="_blank">首页</a><em>?/em> <a href="/a/35" target="_blank">政务公开</a><em>?/em> <a href="/a/12" target="_blank">政策法规</a><em>?/em> <a href="/a/13" target="_blank">数据发布</a><em>?/em> <a href="/a/29" target="_blank">协会工作</a><em>?/em> <a href="/News/" target="_blank">楼盘资讯</a><em>?/em> <a href="/Fang" target="_blank">|业优?/a><em>?/em> <a href="/Special" target="_blank">专题报道</a><em>?/em> <a href="/a/17" target="_blank">县区楼市</a><em>?/em> <a href="/Esf" target="_blank">二手房市</a> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <script type="text/javascript"> _ads3();</script> <!----> <div class="container"> <div class="home">当前位置Q?a href="/">衡阳住宅与房C信息|?/a> > <a href='http://www.341757.tw/a/57'>2017q度双诚评?/a> </div> <div class="clear"></div> <div class="wrapper"> <div class="news clearfix"> <div class="main-news"> <div class="news-list-box"> <ul class="news-list" id="NewList"><li class='pt0'> <div class="pos-news-img"><a href="/2018/september/1B8C8984.html" hidefocus="true"><img src="http://www.341757.tw/upload/2018/09/0.714524241962714.jpg" width="156" height="106" /></a></div> <div class="news-content"> <h3><a href="/2018/september/1B8C8984.html" hidefocus="true">2017q度衡阳市房C行业“双诚”评选结果表彰决?/a></h3> <p> Ҏ市政府相xC精和市住房和城乡局相关工作部vQؓ促进我市房地产市场持l健L定发展,规范房地产市场经营秩序,q一步徏立健全房C行业信用体系?...<a href="/2018/september/1B8C8984.html" hidefocus="true">[详细]</a></p> </div> <p class="time">2018/9/11 10:41:22</p> </li> <li class="nopic "> <div class="news-content"> <h3><a href="http://www.341757.tw/2018/august/8166E06B.html" hidefocus="true">衡阳房地产行?017q度“双诚”评选候选名单公C结果公?/a></h3> <p> ....<a href="http://www.341757.tw/2018/august/8166E06B.html" hidefocus="true">[详细]</a></p> </div> <p class="time">2018/8/22 12:32:13</p> </li><li > <div class="pos-news-img"><a href="/2018/august/1901F8D8.html" hidefocus="true"><img src="http://www.341757.tw/upload/2018/08/0.303353040154722.jpg" width="156" height="106" /></a></div> <div class="news-content"> <h3><a href="/2018/august/1901F8D8.html" hidefocus="true">??L数排行榜?017q度衡阳市房C行业“双诚”评选候选名单公C?/a></h3> <p>    2018q??日,衡阳市房C行业2017q度“诚信企业”?ldquo;诚信楼盘”评选活动入围名单正公布Q同Ӟq启动了“诚信企业”....<a href="/2018/august/1901F8D8.html" hidefocus="true">[详细]</a></p> </div> <p class="time">2018/8/13 13:09:15</p> </li> <li > <div class="pos-news-img"><a href="http://www.341757.tw/special/shuangcheng/vote.aspx" hidefocus="true"><img src="http://www.341757.tw/upload/2018/08/0.00747018121530776.jpg" width="156" height="106" /></a></div> <div class="news-content"> <h3><a href="http://www.341757.tw/special/shuangcheng/vote.aspx" hidefocus="true">2017q度“双诚”评选公C投专?/a></h3> <p> ....<a href="http://www.341757.tw/special/shuangcheng/vote.aspx" hidefocus="true">[详细]</a></p> </div> <p class="time">2018/8/13 13:08:24</p> </li> <li > <div class="pos-news-img"><a href="/2018/august/9AAC8673.html" hidefocus="true"><img src="http://www.341757.tw/upload/2018/08/0.933643491442149.jpg" width="156" height="106" /></a></div> <div class="news-content"> <h3><a href="/2018/august/9AAC8673.html" hidefocus="true">2017q度衡阳市房C行业“双诚”评选入围名单公C?/a></h3> <p>    彻落实市政府“引导行业诚信l营Q规范行业经营秩序,促进行业持箋健康E_发展”{相xC精,q一步推q我市房C行业信用信息....<a href="/2018/august/9AAC8673.html" hidefocus="true">[详细]</a></p> </div> <p class="time">2018/8/13 13:06:55</p> </li> <li > <div class="pos-news-img"><a href="http://www.341757.tw/special/shuangcheng/" hidefocus="true"><img src="http://www.341757.tw/upload/2018/08/0.967856562681429.jpg" width="156" height="106" /></a></div> <div class="news-content"> <h3><a href="http://www.341757.tw/special/shuangcheng/" hidefocus="true">2017q度双诚评选启动专?/a></h3> <p> ....<a href="http://www.341757.tw/special/shuangcheng/" hidefocus="true">[详细]</a></p> </div> <p class="time">2018/8/13 13:03:17</p> </li> <li class="nopic "> <div class="news-content"> <h3><a href="/2018/may/B306AB72.html" hidefocus="true">衡阳楼市大事Ӟq场专家、媒体、购房者联合参与的zdQ今日正式启q~ </a></h3> <p>   啦啦啦~又是新的一周啦~ 距离端午长假又q了一步,很嗨皮,有木? 别急,珊菇凉还有一个好消息告诉你! 一q一度的衡阳楼市大事? “衡阳市房....<a href="/2018/may/B306AB72.html" hidefocus="true">[详细]</a></p> </div> <p class="time">2018/5/28 16:22:54</p> </li><li class="nopic "> <div class="news-content"> <h3><a href="http://www.341757.tw/special/shuangcheng/" hidefocus="true">关于开展衡阛_房地产行?017-2018q度“诚信企业”、“诚信楼盘”评选活动的通知</a></h3> <p>....<a href="http://www.341757.tw/special/shuangcheng/" hidefocus="true">[详细]</a></p> </div> <p class="time">2018/5/28 11:41:22</p> </li><li class="nopic "> <div class="news-content"> <h3><a href="/2018/may/51130722.html" hidefocus="true">* 衡阳市房C行业2017-2018q度“诚信企业”、“诚信楼盘”评选活动实施方?/a></h3> <p>  彻落实市政府、市住徏局“引导行业、诚信经营、规范行业经营秩序、促q行业持l稳健发?rdquo;{相xC精,q进一步推q我市房C行业信用信息理?...<a href="/2018/may/51130722.html" hidefocus="true">[详细]</a></p> </div> <p class="time">2018/5/28 11:35:31</p> </li><li class="nopic "> <div class="news-content"> <h3><a href="/2018/may/F8C438D4.html" hidefocus="true">* 衡阳市房C行业“诚信企业”、“诚信楼盘”评选办?/a></h3> <p>  W一??? W一?范房C市场U序Q倡导房地产企业诚信经营, Ex推进我市房地产企业信用等U评定和信用监管工作Q促q我市房C业持l稳定健康发....<a href="/2018/may/F8C438D4.html" hidefocus="true">[详细]</a></p> </div> <p class="time">2018/5/28 11:31:39</p> </li><li class="nopic "> <div class="news-content"> <h3><a href="/2018/may/E0BB6144.html" hidefocus="true">关于开展衡阛_房地产行?017-2018q度“诚信企业”、“诚信楼盘”评选活动的通知</a></h3> <p>  各房C开发企业: Ҏ市政府相xC精,报市住房和城乡徏讑ֱ备案Q由市房C业协会现承办?ldquo;衡阳市房C行业2017-2018q度‘诚信企业&rsqu....<a href="/2018/may/E0BB6144.html" hidefocus="true">[详细]</a></p> </div> <p class="time">2018/5/28 10:02:07</p> </li></ul> </div> <!--<div class="page clearfix"> <ul> <li> <a class="active" href="/news/list-45-1.html">1</a> </li> <li> <a class="" href="/news/list-45-2.html"> 2 </a> </li> <li> <a class="" href="/news/list-45-3.html">3</a> </li> <li> <a class="" href="/news/list-45-4.html"> 4 </a> </li> <li> <a class="" href="/news/list-45-5.html">5</a> </li> <li>...</li> <li> <a href="/news/list-45-101.html">101</a> </li> <li> <a href="/news/list-45-2.html" class="next"> 下一? </a> </li> </ul> <p> ?span>1/101</span>?nbsp;到第<input id="page-jump" value="2" type="text"> ?input type="button" value="定" class="enter" onclick="javascript:location.href='/news/list-45-'+document.getElementById('page-jump').value+'.html'"> </p> </div>--> </div> <div class="east-news"> <dl class="news-hot-list"> <dt>资讯排行?/dt> <dd> <i class="hot">1</i> <a href="/2018/september/1B8C8984.html" target="_blank" hidefocus="true">2017q度衡阳市房C行业“双诚”评选结?/a> </dd><dd> <i>2</i> <a href="http://www.341757.tw/2018/august/8166E06B.html" target="_blank" hidefocus="true">衡阳房地产行?017q度“双诚”评选候选名</a> </dd><dd> <i>3</i> <a href="/2018/august/1901F8D8.html" target="_blank" hidefocus="true">??L数排行榜?017q度衡阳市房C</a> </dd><dd> <i>4</i> <a href="http://www.341757.tw/special/shuangcheng/vote.aspx" target="_blank" hidefocus="true">2017q度“双诚”评选公C投专?/a> </dd><dd> <i>5</i> <a href="/2018/august/9AAC8673.html" target="_blank" hidefocus="true">2017q度衡阳市房C行业“双诚”评选入?/a> </dd><dd> <i>6</i> <a href="http://www.341757.tw/special/shuangcheng/" target="_blank" hidefocus="true">2017q度双诚评选启动专?/a> </dd><dd> <i>7</i> <a href="/2018/may/B306AB72.html" target="_blank" hidefocus="true">衡阳楼市大事Ӟq场专家、媒体、购房者联</a> </dd><dd> <i>8</i> <a href="http://www.341757.tw/special/shuangcheng/" target="_blank" hidefocus="true">关于开展衡阛_房地产行?017-2018q度?/a> </dd><dd> <i>9</i> <a href="/2018/may/51130722.html" target="_blank" hidefocus="true">* 衡阳市房C行业2017-2018q度“诚信企</a> </dd><dd> <i>10</i> <a href="/2018/may/F8C438D4.html" target="_blank" hidefocus="true">* 衡阳市房C行业“诚信企业”、“诚信楼</a> </dd> </dl> <div class="huodong mt20"> <h3> 热门楼盘 </h3> <div class="huodong-list"> <ul> <li> <a href="/Fang/576" target="_blank"> <img src="/UploadFile/201806/20180613070228317760.jpg" alt="衡阳中泰天境" title="衡阳中泰天境"> </a> <p> <a href="/Fang/576" target="_blank">衡阳中泰天境</a><br/> 蒸湘区杨柌路与蒸潭路交汇处 </p> <span> <i>待定</i><i></i> </span> </li><li> <a href="/Fang/575" target="_blank"> <img src="/UploadFile/201806/20180605093039840715.jpg" alt="天酬·九里晴川" title="天酬·九里晴川"> </a> <p> <a href="/Fang/575" target="_blank">天酬·九里晴川</a><br/> 蒸湘放西路蒸水河西畔500c? </p> <span> <i>待定</i><i></i> </span> </li><li> <a href="/Fang/574" target="_blank"> <img src="/UploadFile/201805/20180523045028267776.jpg" alt="阛_金城" title="阛_金城"> </a> <p> <a href="/Fang/574" target="_blank">阛_金城</a><br/> 衡阳市华新光辉街•衡州小学正寚w </p> <span> <i>待定</i><i></i> </span> </li><li> <a href="/Fang/570" target="_blank"> <img src="/UploadFile/201804/20180403023622818145.png" alt="中梁•壹号院" title="中梁•壹号院"> </a> <p> <a href="/Fang/570" target="_blank">中梁•壹号院</a><br/> 蒸水南\与天台\交汇处西北角Q华新实验中学旁Q? </p> <span> <i>7550??/i><i></i> </span> </li><li> <a href="/Fang/558" target="_blank"> <img src="/UploadFile/201710/20171011042233768306.png" alt="融冠·乐城Q二期)" title="融冠·乐城Q二期)"> </a> <p> <a href="/Fang/558" target="_blank">融冠·乐城Q二期)</a><br/> 蒸湘伦大道衡阛_电南100c? </p> <span> <i>7200??/i><i></i> </span> </li> </ul> </div> </div> <!--<div class="rss-box"><a href="#" target="_blank" hidefocus="true"><img src="http://static.loupan.com/upfile/2Dimage/20151221/20151221101932_38041.jpg" width="220" height="220" alt="订阅楼市资讯"></a></div>--> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div id="footer"> <p>copyright (c) 2005 0734fdc.cn Limited,All Rights Reserved</p> <p>ȝQ衡阛_住房和城乡徏讑ֱ dQ衡阛_房地产业协会</p> <p>电话Q?296445 8293610 8291461 8292482 8294560 8292306 地址Q湖南省衡阳市解攑֤?9号丰大?04室 </p> <p>湘ICP?4013545?1 版权所?衡阳住宅与房C信息|?</p> </div> <script type="text/javascript" src="/Js/#js"></script> <a href="http://www.341757.tw/"><span class="STYLE1">ʸ22ѡ5ѯ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.xkmlcf.buzz">ʱʱĸapp</a> <a href="http://www.mcfzsi.buzz">ͼ</a> <a href="http://www.naxivunc.buzz">׿ȫ齫</a> <a href="http://www.nglimqv.buzz">Ѫ齫</a> <a href="http://www.jsbfvrft.buzz">ֽϷƽ̨</a> <a href="http://www.xnnpeqa.buzz">齫Ƶѧ</a> <a href="http://www.wiarnb.buzz">ʱʱʿ</a> <a href="http://www.804057.buzz">26ѡ5</a> <a href="http://www.xlgkwu.buzz">ɽȺӢῪͼ</a> <a href="http://www.deludncd.buzz">㶫齫app</a> <a href="http://www.sshfwpl.buzz">齫</a> <a href="http://www.allsap.buzz">˿21淨</a> <a href="http://www.981827.buzz">㽭11ѡ淨</a> <a href="http://www.421394.buzz">ƽһФ̳ѡ</a> <a href="http://www.7984632.buzz"></a> <a href="http://www.03913933.buzz">ƶ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>